بستنی وینتر

Double vanilla ice cream

سیستم های جاذب صوتی

  یکی از عواملی که باعث سر و صدا در محیط های کارگاهی و به طور کلی محیط های بسته می شود ، انعکاس ناشی از برخورد امواج صوتی به دیواره های سخت است که نهایتا منجر به تشدید امواج صوتی ، تجهیزات و بالا رفتن سطح صوت درون کارگاه می گردد. در چنین محیط هایی استفاده از تکنیک جذب صوت پیشنهاد می شود. کاربرد این تکنیک در شرایطی است که پوشیده کردن منابع ایجاد صوت به دلیل دسترسی زیاد امکان پذیر نمی باشد.

این نوع پانل های جاذب روی دیواره های آجری و بتونی نصب و یا به صورت عمودی از سقف کارگاه آویزان می گردد.

میزان کاهش نویز این سیستم ها از حدود 6 تا 10 دسیبل بسته به ضخامت پازل ، فاصله ی هوایی و چگلی جاذب مورد استفاده در آن دارد.

دیواره های صوتی

دیواره یا موانع صوتی دیواره هایی هستند که به صورت ایستاده در اطراف یک ناحیه ی پر سر و صدا و یا به منظور ایزوله کردن صوتی اتاق های فرمان و یا استراحت در محیط های کاری پر سر و صدا استفاده می گردد.

مکانیزم عمل این سیستم ایجاد یک ناحیه سایه صوتی در محیط دریافت کننده است. منواع صوتی در نویز با فرکانس های بالا و متوسط بهترین بازده را داشته و میزان کاهش صوت قابل دستیابی در این روش بر اساس نوع طراحی از 10 تا 20 دسیبل می باشد.

موارد قابل استفاده :

- تجهیزات برق قدرت
- اتوبان و مسیر های حمل ونقل
- تجهیزات تهویه
- پارتیشن بندی در محیط های کارگاهی
- ایزولاسیون اتاق های فرمان و استراحت پرسنل


Contact us

Factory :

13 St. , Oshtorjan Ind. Zone , Esfahan , Iran

Address :
No.81,Majmar Ave,Manuchehri St, Ferdosi St. Esfahan,Iran

Phones:      5-32123723-031

Fax:       32123000-031