بستنی وینتر

A variety of ice cream

ساخت تجهیزات نیروگاهی

شرکت ماشین اجزا از سال 1380 با ورود به عرصه صنایع نیروگاهی و ساخت پوشش فراگیر (ENCLOSURE) نیروگاههای گازی 160MW مفتخر است اولین شرکت بخش خصوصی ایرانی در این زمینه بوده و تا کنون ...... واحد از این تجهیز را طی .... فقره قرارداد برای گروه مپنا ساخته و با تایید شرکت های ناظر زیمنس و ....تحویل داده است. پوشش مذکور مشتمل بر زیر مجموعه ای از قبیل پانل های مقاوم به صوت و حرارت، سازه اصلی، کانال های تهویه، تجهیزات برق ضد انفجار و .... بوده و هر واحد آن قریب چهل و پنج تن وزن دارد. سایر محصولات شرکت در این بخش عبارت است از:

-          تجهیزات مربوط به هوای ورودی شامل پیش فیلتر (مواد اولیه از جنس فولاد ضد زنگ و نیز فولادهای مقاوم به خوردگی) ، ..... و وزن بیست و دو تن

-          مجموعه گازهای خروجی (EXHUASTContact us

Factory :

13 St. , Oshtorjan Ind. Zone , Esfahan , Iran

Address :
No.81,Majmar Ave,Manuchehri St, Ferdosi St. Esfahan,Iran

Phones:      5-32123723-031

Fax:       32123000-031

Scroll to Top