بستنی وینتر

لبنیات

تماس با ما

آدرس کارخانه :

کرمان بزرگراه امام منطقه صنعتی

تلفن :-7 33317775 034 فکس :33317779 034

آدرس دفتر فروش: 

اصفهان، خیابان مشتاق ۲ (سلمانِ فارسی) ابتدای خیابان حمزهٔ اصفهانی‌، ساختمان میعاد ، طبقه ۵

تلفن : 32656840 031   فکس :32666516 031     همراه فروش: 09133663212

payamshirco@gmail.com       

Scroll to Top